Wie zijn wij !!!

Hallo,

Ik ben Dinardus Ramaker gelukkig getrouwd met Zwanet en trots op onze drie dochters Janniek Dinet en Rosalie

Buiten onze dwerggeiten om, is er onze hond Teddy een konijn en een aantal vogels.

k'Ben werkzaam als Magazijn beheerder bij Remondis Smart Infra.

In de jaren '90 hebben we al eerder dwergeiten gehad, voor ons plezier. Helaas moesten we ze wegdoen na een aantal jaren, omdat we gingen verhuizen naar de nieuwbouw van Mariënberg.

In Februari 2007 kon ik als bruikleen een stukje grond bemachtigen om opnieuw te beginnen met het houden van dwerggeiten.

Via internet heb ik mijn eerste dwergeiten aan gekocht, en zodoende in aanraking gekomen met de NFD[Nederlandse federatie voor dwerggeitenhouders]

Daar bij de geitenvereiniging ook een stalnaam toepasselijk is, zijn we tot het onstaan gekomen van onze geitenstal De Mariënhof. De naam heeft zich te danken aan het dorp mariënberg die gevestigd is nabij de overijsselse vecht. Stal De Mariënhof is te vinden aan de rand van het dorp tussen de bomen, op de hoek van hardenbergerweg/tweede elsweg.